Nálezová databáze KRNAP-KPN
Krkonošský národní park
Krkonošský národní park
Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko
Název projektu:
Společný přístup k péči o Krkonošský národní park
Registrační číslo projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000087
Všeobecný popis projektu:
Záměrem projektu je zefektivnit výkon správy. Pro rozhodovací činnosti usměrnění návštěvnosti bude zpracována socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš a následně dojde ke zpracování společné strategie péče o Krkonošský národní park, jež umožní efektivní spolupráci při plánování a dosažení společných postupů a stanovených cílů v oblasti ochrany přírody v regionu Krkonoš.
Harmonogram projektu:
Datum zahájení: 01. 06. 2017
Datum ukončení: 31. 03. 2021
Celkové náklady na projekt činí 559 208,90 EUR.
Projekt je podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Informace o projektu na webových stránkách KRNAP a KPN.
Program INTERREG V-A
Karkonoski Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy