Znajdowanie bazy danych KRNAP-KPN
Krkonošský národní park
Krkonošský národní park
Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko
Nazwa projektu:
Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim Parkiem Narodowym
Numer rejestracyjny projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000087
Ogólny opis projektu:
​Karkonoski Park Narodowy i Krkonošský národní park stanowią jedne z najcenniejszych obszarów obu krajów. Ich ponadnarodową wartość potwierdza statut bilateralnego rezerwat biosfery UNESCO, nadany obydwu parkom narodowym. Współpraca obu instytucji układa się bardzo dobrze, jednak obszar przez lata podzielony granicą państwową w dalszym ciągu nie sjest zarządzany w sposób do końca spójny i zharmonizowany. Opracowanie strategii transgranicznej dla karkonoskich parków narodowych jest kluczowym zadaniem w procesie wspólnego formułowania celów i zadań w dziedzinie ochrony przyrody w Karkonoszach.
Harmonogram projektu:
Data rozpoczęcia: 01. 06. 2017
Data końcowa: 31. 03. 2021
Budżet całkowity projektu: 559 208,90 EUR.
Realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.
Informacje o projekcie na stronie internetowej KRNAP a KPN.
Program INTERREG V-A
Karkonoski Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy